Home GunsGewehreGrantружьяGevärenMEISTERSTÜCK Y MEM                 YOU NEED THE FLASH-PLUGIN TO VIEW THIS CONTENT.

MÄSTERSYCKE OCH MEM

Jaktgevärsvärlden är tvådelad hos Merkel: konsthantverkligt tillverkade traditionella klenoder finns det här likaså som moderna, tidsenligt produ- cerade jaktgevären.
Merkel är en av de få tillverkarna över hela världen som kan påvisa båda kate- gorierna: på ena sidan mästerstycket, som är det nästan fullständigt hantverkligt producerade geväret: tillverkat efter kon- cept som har sina giltigheter sedan år- hundraden i den gamla vapenstaden Suhl. Vi har oss vid de här ikonerna av det hantverkliga vapenbygget orienterat på Gebhard Merkel och sin ursprungs- drilling modell 1.4, som bar binamnet "mästerstycke".
Detta första mästerstycke – en vid den där tiden teknologiskt vägvisande drilling – som står som fadder för den hela klassen av traditionella jaktvapen som blir hantverkligt tillverkade i vår manufaktur.

Vapenstaden Suhl har i sin växlande historia åter och åter förstått att hämta kraften och idéer för nya produkter av det rikligt ärvt vapenvetandet från regionen; MEM är vapenkategorin som står för detta. De tre bokstäver är dubbelt koderad: på ena sidan är MEM konstbegreppet för kulturgenen – således de ärftligt över- lämnade delar av kulturell identitet.
På andra sidan står MEM som synonym för Merkel Enginereed Manufacturing – high-tech i förbindelse med ingenjörs- know-how av det precisionstekniska och vapentekniska Suhler kännedomet. I varje MEM från Merkel finns erfarenhet och de jaktkulturella gener av den gamla vapenstaden – omvandlade på det respektiva, aktuella tekniska ståndet och med moder- naste material.

Det är våra bösstillverkare, de be- varare av mästerstycket och MEM, som säkerställer att inga själlösa produkter lämnar Merkelmanu- fakturen.

MÄSTERSTYCKE:
på begäran nätskärning, gjord för hand (vänster).

MEM:
laserstrålen skär kolvens nätskärning (höger).

Stormvision kreation
republik24